Jelenlegi hely

VII. Forrai Sándor Rovásírásverseny

VII. Forrai Sándor Kárpátaljai Rovásírás Verseny

 

A verseny célja

Megismertetni és megszerettetni a fiatalokkal ősi magyar kulturális örökségünket, a magyar rovásírást, s általa elmélyíteni a fiatalokban a magyarsághoz való tartozás erős tudatát.

 

A verseny lebonyolítása

A versenyt a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség szervezi.

A kárpátaljai rovásírásverseny névadója vidékünk szülötte, a legnevesebb székely-magyar rovásírás-kutató, Forrai Sándor, aki 1903-ban született Munkácson.

 

A verseny helyszíne: Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

A verseny időpontja: 2017. május 13.

 

Versenyfeltételek

a) Korosztályok

- A (1–5. osztály)

- B (6–8. osztály)

- C (9–11. osztály)

 

b) Feladatok

A: 5-5 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűsre, illetve latin betűsről rovásírásra;
Öt sornyi rovásírásos szöveg hangos olvasása;

B: 10-10 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűsre, illetve latin betűsről rovásírásra;

Tíz sor terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása;

C: 15-15 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűsre, illetve latin betűsről rovásírásra;

15 sornyi rovásírásos szöveg hangos olvasása;

 

c) A versenyen használatos rovásbetűtípus:

- Forrai Sándor ábécéje írásban és hangos olvasásban.

 

d) Versenyszabályok:

- csak egy típusú ábécé fogadható el

- csak jobbról balra haladó írás fogadható el

- a feladatok megoldásához segédeszköz nem használható

- csak a négyszög alakú K betű fogadható el

 

e) A felkészüléshez ajánlott irodalom:

- Forrai Sándor: A magyar rovásírás elsajátítása

- Friedrich Klára: Rovásírás-gyakorlatok nem csak gyerekeknek I–II. füzet

- Friedrich Klára: Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár (2003)

- Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötletár (2006)

- Dittler Ferenc: Az ősi magyar rovásírás és mai alkalmazásai (2006)

 

Jelentkezés:

Várjuk minden iskoláskorú jelentkezését illetve azokat a felnőtteket, akik foglalkoznak rovásírással és szívesen részt vennének a szervezők és a zsűri munkájában.

Jelentkezés: email-ban a rovas.karpatalja@gmail.com címen a lenti adatok megadásával. Jelentkezési lap letölthető a cserkesz.com.ua/forrai oldalon.

Jelentkezési határidő: 2017. május 1.

 

Jelentkezési adatok

 

Név: _______________________________________________________________________

 

Születési dátum:______________________________________________________________

 

Iskola, osztály:_______________________________________________________________

 

Cím:_______________________________________________________________________

 

Telefonszám:________________________________________________________________

 

Elektronikus levélcím:_________________________________________________________

 

Felkészítő neve:______________________________________________________________

 

 

A versennyel kapcsolatban érdeklődni a fenti címeken, illetve a következő telefonszámon

lehet: +380509791137 (Popovics Pál)

 

Rovásírással kapcsolatos információk: www.rovasirasforrai.hu

 

Az értékelés szempontjai

Az írásbeli időtartama 45 perc.

A versenynek csak nyertesei vannak, mert minden résztvevő gyarapodik tudásban és élményekben. Ezen belül a dolgozatokat a következő szempontok szerint értékeljük:

1. Minden hibás vagy kihagyott betű, mind a latin betűs, mind a rovásírásnál 1 hibapontot jelent.

2. Írásjelek kihagyása, ékezetek lehagyása 1 hibapontot jelent.

3. Szavak kihagyása a szó hosszúságától függetlenül 3 hibapont, az “A” és “Az” is szónak számít!

4. Számjegyek hibás írásánál a számsor hosszúságától függetlenül 3 hibapont. Töredék hibákat nem számolgatunk, egy számjegy tévesztésénél az egész számsort hibásnak vesszük.

5. Csak a négyszög alakú EK jel használata fogadható el.

6. Az egyértelmű értékelés érdekében összerovás és rövidítés nem fogadható el a kötelező feladatok megoldásánál.

7. A HANGOS OLVASÁS ÉRTÉKELÉSE:

Az olvasás tempójának egyenletesnek kell lennie. Olvasás közben minden hibásan olvasott jel 1 hibapont. Ha az olvasás tempója megszakad, 4-5 mp-ig érezhetően elakad a versenyző, segítségre szorul, szintén 1 hibapont.

8. A nyertesek sorrendjének megállapításánál elsősorban a kevesebb hibaszámot vesszük figyelembe. Egyforma hibaszámnál a felhasznált idő dönti el a kérdést. A teljesen egyformán értékelhető versenyzők között összerovási feladat dönti el az elsőbbséget.

9. Kérjük a versenyzőket, hogy a rovásírásnál jól észrevehető szóközöket hagyjanak, törekedjenek a szép írásra, mert ez is befolyásolja az értékelő bizottság döntését.

A versenyzők írószerszámot (tollat, ne ceruzát) hozzanak magukkal, vonalas papírról a szervezők gondoskodnak.

 

Program:

9:30 Rovásverseny regisztráció

10:00 Megnyitó

10:15 Írásbeli rész kezdete

11:30 Ebéd

12.00 Szóbeli rész folyamatosan