Jelenlegi hely

Lakos

A bécsi székhelyű Lakos Alapítvány tanulmányi-szociális ösztöndíjpályázata kárpátaljai felsőoktatási intézményben tanuló magyar diákok részére a 2016/2017-es tanév II. félévére

 

Az ösztöndíjra minden olyan diák pályázhat, aki

-       magyar oktatási nyelvű középiskolát vagy líceumot/gimnáziumot végzett,

-       nappali tagozaton, kárpátaljai főiskolán vagy egyetemen tanul (nem szakképzési intézményben)

-    első diplomás képzésben vesz részt,

-       a legutolsó szemeszter tanulmányi átlaga legalább 4-es,

-       szociálisan rászorul a támogatásra,

-       aktívan részt vesz valamelyik kárpátaljai magyar ifjúsági szervezet tevékenységében (nem elegendő a tagság, be kell mutatni az abban betöltött konkrét szerepet, aktivitást).

 

A pályázati űrlapot elektronikusan kell kitölteni!

Emailban a

címre kell elküldeni a következőket (a csatolmányok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-t):

-       önéletrajzot (max. 2 gépelt oldal). Az önéletrajznak tartalmaznia kell a pályázóval kapcsolatos alábbi információkat:

• név, születési idő és hely;

• családtagok és családi körülmények bemutatása;

• szociális körülmények részletezése;

• eddigi iskolai előmenetel bemutatása;

• különböző főiskolai, egyetemi tanulmányi versenyeken vagy tudományos munkákban való részvétel és annak eredményei (ha van ilyen);

• a pályázó által jelenleg végzett társadalmi vagy ifjúsági szervezeti munka részletes bemutatása (szervezet, pozíció, tevékenység, stb.);

• kedvenc időtöltés, fő érdeklődési kör, tervek a jövőre nézve;

• az ösztöndíjat mire tervezi felhasználni;

-       igazolást a tandíjról, annak összegéről illetve annak hiányáról;

-       igazolást a tanintézmény ösztöndíjáról, annak mértékéről illetve annak hiányáról;

-       igazolást az elősző szemeszter átlagjegyéről;

-       iskolalátogatási igazolás;

-       magyar IFJÚSÁGI szervezet vezetőjének nyilatkozatát a pályázó aktív tagságáról, a szervezeten belüli tevékenységéről;

-       2 digitális fényképet a pályázóról (nem igazolványkép, nem csoportkép)

 

Fontos!

Azoknak is kötelező minden mellékletet csatolni, akik a korábbi kiírásokban is pályáztak.

Csak a megadott weboldalon található, online kitöltött adatlapot fogadjuk el!

A formai hibás, hiányos vagy határidőn túl beadott pályázatokat nem vesszük figyelembe.

A pályázó tudomásul veszi, hogy sikeres pályázás esetén adatait a Lakos Alapítvány honlapján közzé teheti.

A nyertes pályázókat az alapítvány email-ban értesíti ki.

 

Az ösztöndíj összege egy főre, egy szemeszterre: 150 euró.

Beadási határidő: 2017. május 19.

 

ŰRLAP KITÖLTÉSE!

Letölthető felhívás