Jelenlegi hely

Cikk a Kárpátalja.ma hetilapban a galíciai túráról

Galíciai katonatemetőket kerestek fel a kárpátaljai cserkészek

Az első világháború kitörésének 100. évfordulóján Lemberg környéki katonatemetőket kerestek fel és raktak rendbe a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ) tagjai. Az október 10–12 közötti programban 35-en – munkácsi, beregdédai, nagybégányi, csapi, eszenyi, nagyszőlősi cserkészek – vettek részt, akik a lembergi lengyel cserkészeknél szálltak meg.

A résztvevők péntek hajnalban szálltak fel Munkácson a Lembergbe tartó vonatra. A közel egymillió lakosú városba délben érkeztek meg, s városnézéssel töltötték az első napot. A magyar vonatkozású nevezetességek mellett megtekintették Lemberg óvárosát, főterét, több templomát, felgyalogoltak a várhegyi kilátóhoz, ahonnan rálátni az ódon városra. A napot közös tábortűzzel zárták.

Másnap három I. világháborús katonatemetőt kerestek fel, melyekben magyar katonák is nyugszanak. A több galíciai katonatemető közül ezek kiválasztásában segítségükre volt Budapestről Sz. Lukács János és Bíró Andor, Lembergből pedig a munkácsi származású Strempel András, aki évek óta kutatja a galíciai magyar katonák nyughelyeit.

A cserkészek először a Lembergtől harmincöt kilométerre fekvő Hlinszk sírkertjét keresték fel, ahol 77 német, 57 orosz és 27 osztrák-magyar katona sírja található, akiket 1915. június 15-én helyeztek örök nyugalomra.

Az emlékükre 1917-ben felállított oszlopon magyar nyelvű fohász is olvasható:

E csendes hantok alatt
Pihen sok délczeg vitéz.
Nemes szívük elpihent,
Megdermedt a hősi kéz.
Könny ne hulljon értük,
A hőst siratni nem szabad.
Szálljon imánk az Úrhoz,
Hozzájuk néma hódolat.

Az elhanyagolt temetőt a cserkészek kitakarították, a füvet lekaszálták és kigyomlálták, végezetül megkoszorúzták a temető emlékoszlopát.

Hlinszk után Ruda-Krehivszka és Turinka településekre utaztak a cserkészek hasonló céllal.

A szombati nap folyamán a társaság a sírkertek mellett megtekintette Ruda-Krehivszka görögkatolikus templomát és kolostorerődjét, valamint sétát tett a Lembergtől északra fekvő ősi lengyel város, Zhovkva főterén.

A kirándulás utolsó napján szentmisével kezdték a napot a cserkészek, melyet a lembergi római katolikus katedrálisban hallgattak meg lengyel nyelven. Ezt követően a Sasfiókák elnevezésű katonatemetőt látogatták meg, ahol közel 3000 lengyel sírja található – közülük 500-an 17 évnél fiatalabbak voltak –, akik Lemberg ukránok általi ostromakor (1918 és 1920 között) estek el. Az ismeretlen katona sírjának megkoszorúzása után a társaság hazafelé vette az útját.

A KáMCSSZ harmadik éve szervez tematikus utakat. Tavaly a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évfordulója alkalmából felvidéki körutat tettek, idén a 100 éve kitört első világháború köré szerveztek kirándulásukat, s látogattak meg székelyföldi és galíciai katonatemetőket. Két éve szintén Erdélyben jártak a munkácsi Rákóczi Ferenc Jótékonysági Alapítvány szervezésében. Ezekről az utakról, illetve a cserkészszövetség többi programjáról a KáMCSSZ honlapján (http://cserkesz.com.ua) olvasható fényképes beszámoló.

A galíciai utat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Forrás: Marosi Anita

           Kárpátalja.ma