Jelenlegi hely

Cserkész felnőttképzés 2017-ben is

 

A Robert Baden-Powelltől, a cserkészet létrehozójától idézett gondolat szellemében ma világszerte mintegy 40 millió cserkész „teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik”. A mozgalom az Isten, Haza, Embertárs hármas mottót tűzte zászlajára akkor, amikor 110 évvel ezelőtt Baden-Powell, közkedvelt nevén Bi-Pi 20 fiatal részvételével megtartotta a cserkészet történetének első táborát. A mozgalom nem várt érdeklődést keltett, s mára mindössze 5 olyan ország van, ahol egyetlen cserkészcsapat sem működik.

Kárpátalján ma 8 településen működik cserkészcsapat. Tagjainak köszönhető, hogy ma már nem a tévéfilmekben látott sütiárus, dalolva menetelős, kiskalapos gyerekekkel azonosítjuk a cserkészeket. De a mozgalom céljait és tíz törvényét megismerve – melyek között a kötelességteljesítés, a segítségnyújtás, a természet szeretete és védelme, az engedelmesség és a takarékosság is szerepel – kitűnik, hogy a cél olyan emberek nevelése, akik más érdekeit képesek a maguké elé helyezni, akik a mindennapok apró cselekedeteivel tényleg képesek kicsivel jobb hellyé tenni a körülöttük lévő világot.

Vidékünkön az 1991-ben alakult Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ) gondozza a csapatok tevékenységét, s igyekszik minél szélesebb körben megismertetni a cserkészet mibenlétét. Ennek okán március 24. és 26. között a szinyáki lelkigyakorlatos házban szervezett felnőttképzést (most már a negyediket) azon felnőttek számára, akik érdeklődnek a cserkészet iránt, és esetleg megfordult a fejükben, hogy csatlakozzanak hozzá, vagy a saját településük fiataljait is bevonják ebbe az egyébként erősen jellemnevelő mozgalomba. A képzés 13 fő részvételével, a szövetség tisztjeinek és segédtisztjeinek vezetésével zajlott. Tanczár Gergő a mozgalom, Popovics Pál, a KáMCSSZ vezetője a helyi szövetség megalakulását ismertette. Jakab Annamária, a KáMCSSZ ügyvezető elnöke a szövetségi és csapatprogramokat mutatta be. Popovics Béla, a KáMCSSZ tiszteletbeli elnöke az alakulás kezdeteire emlékezett.

Mivel a cserkészetben alapvető a természetközeliség, a cserkésztáborok, tanyázások alkalmával a fiataloknak maguknak kell felépíteniük táborukat, ezért gyakorlati foglalkozásokon is részt vehettünk. Lacz Gábor az alaki szabályzat elemeit (sorakozás, tisztelgés stb.), Tominec Mihály az alapvető csomófajtákat, Román Attila tűzalakokat, Ilosvay Attila pedig a morzejelek adását és jelzését tanította. A cserkészetben rejlő pedagógiai lehetőségeket Ilosvay Henrietta mutatta be. Arról, hogy a programban az Istenbe vetett hit is megjelenjen, Ilosvay Viktória őrsvezető gondoskodott gondolatébresztő idézetekkel, kérdésekkel. „Élesben” is kipróbálhattuk magunkat kiscserkészként. Őrsökbe csoportosulva kellett végrehajtanunk a vezetők által meghatározott feladatokat, amelyeknek együttműködés és leleményesség terén is sikerült próba elé állítaniuk bennünket. Több népdalt, csatakiáltást, csapatépítő játékot is tanultunk, amelyek valószínűleg bármilyen ifjúsági közösségben sikeresen alkalmazhatóak. Zárásként pedig közösen vettünk részt istentiszteleten a munkácsi református templomban.

A cserkészlét felé vezető úton ez volt az első lépés, s úgy érzem, kaptunk elegendő töltetet szolgálatkészségből, kitartásból és egyeneslelkűségből a következő lépésekhez azoktól a fiataloktól, akik szabadidejükben, mindenféle anyagi juttatás nélkül igyekeznek megfelelni Bi-Pi tanácsának: „Próbáljátok meg úgy itthagyni ezt a világot, hogy jobb legyen, mint ahogy kaptátok.”

A képzés a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Espán Margaréta

Forrás: http://www.karpataljalap.net