Jelenlegi hely

Légy résen! Felavatta székházát a 25 éves Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség

 

A huszonöt éves, munkácsi központú Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség több mint húsz éven keresztül használt közös székházat a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetével. Tavaly lehetőség nyílt arra, hogy saját székházat vásároljanak Munkács központjában. A világ magyar cserkészszövetségei által megvalósított összefogásnak és a magyar állam támogatásának köszönhetően sikerült a korábbi lakóházat teljesen felújítani, székházzá alakítani, és a Magyar Cserkészszövetségek Fórumával, a világban működő magyar cserkészszövetségek vezetőinek közgyűlésével egybekötve, 2016. május 6-án ünnepélyesen felavatni.

Popovics Pál, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ) elnöke a Kárpátaljának elmondta, hogy az új székházban állandó irodát működtetnek egy főállású irodavezetővel, ahol bármikor lehet majd cserkészügyeket intézni. Kialakítottak egy közösségi termet is, hol képzéseket, gyűléseket, foglalkozásokat tudnak lebonyolítani. Van egy őrsi gyűlések megtartására és vendégfogadásra használható kisebb szoba is az épületben. Az udvaron pedig egy raktárt szeretnének építeni a turisztikai felszerelés tárolására.

A székházavató ünnepség a Cserkészinduló eléneklésével vette kezdetét, majd házigazdaként Popovics Pál ismertette a székházvásárlással kapcsolatos tényeket. A székházavatást az idei évre tervezett jubileumi eseménysorozat nyitányának szánták. A szervezet elnöke elmondta: „Éppen növekvő tendenciát mutat a kárpátaljai magyar cserkészmozgalom fejlődése. Szeretnénk ezt a növekedést még jobban elősegíteni, azzal, hogy a cserkészcsapatoknak minél kevesebb olyan dologgal kelljen foglalkozniuk, ami nem az ő dolguk, hanem inkább a szövetségé. Remélem, ez az ingatlan be fogja tölteni azt a szerepet, amit szánunk neki.”

Virág András cserkésztiszt, a Magyar Országgyűlés elnökének titkára felolvasta Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének a székházavató ünnepségre írt levelét, melyben méltatta a magyar cserkészmozgalom fontosságát és jelentőségét. Kövér László adományozott a kárpátaljai magyar cserkészeknek egy nemzeti zászlót is, amely korábban Budapesten, az Országgyűlés épületén lengett, ezzel is kifejezve, hogy mennyire fontos az egész nemzet számára az a munka, amelyet végeznek, az a küldetés, amelyet teljesítenek a cserkészek. Levelében azt kívánta: „A kárpátaljai cserkészek maradjanak meg a boldogulás ösvényein. Éljék meg a tíz cserkésztörvényt a mindennapokban, és legyenek nagyon sikeresek a maguk választotta hivatásban.”

Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, megyei képviselő elmondta: „Kinőtte a közös székházat a két szervezet, és így került sor a bővítésre. Örülök neki, hogy sikerült ezt a házat megvásárolni, szerintem jó választás volt. De tudnunk kell, hogy ez a székház is csak egy eszköz annak érdekében, hogy megvalósíthassák azokat a célokat, amelyekért a szövetség létrejött. Kívánom a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetségnek, hogy folytassa a megkezdett utat, és továbbra is gazdagítsa a gyermekek lelkét.”

Popovics Emese népdalokat énekelt, majd Szabó János ungvári magyar konzul köszöntötte a székházavató ünnepség résztvevőit Hangsúlyozta a cserkészmozgalom fontosságát, végezetül azt kívánta a cserkészeknek, hogy leljék örömüket az új épületben, és végezzenek jó munkát a továbbiakban is.

Lendvai-Lintner Imre, a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának elnöke elmondta: „A kárpátaljai cserkészszövetség szerves része az összmagyar cserkészetnek, amely egybekarolja az anyaországot, a Felvidéket, Erdélyt, a Vajdaságot és a diaszpórát. Mint a fórum elnöke az ő örömüket, jókívánságaikat tudom tolmácsolni, annak a húszezer cserkésznek a jókívánságait, akik ma a magyar nemzetben cserkészkednek. Ennek a székháznak az anyagi fedezete részben az összmagyar cserkészstratégia korábbi anyagi támogatásából valósult meg. Holnap reggel már a hat magyar cserkészszövetség képviselője és azon túl még a horvátországi magyar cserkészek küldötte itt tarthatja a fórumülést. A mai világban, legyen az Magyarországon, a határon túl a távoli USA-ban vagy Ausztráliában, nemzetünknek nagy szüksége van olyan emberekre, akik a tíz cserkésztörvényt, az Isten, haza, embertárs és magyarság iránti kötelességet, testvériséget nemcsak magukénak vallják, hanem a gyakorlatban így is cselekednek, így élnek.” Lendvai-Lintner Imre végül azt kívánta a kárpátaljai magyar cserkésztestvéreinek, hogy sikereiket, hatékonyságukat növelje az új székház.

A nemzeti színű szalagot Szabó János konzul, Lendvai-Lintner Imre és Popovics Pál vágta át, majd Gulácsy Dániel munkácsi református lelkész áldotta meg, illetve Marosi István görögkatolikus parochus szentelte fel az új székházat.

A székházavató ünnepségen jelen voltak a kárpátaljai magyar cserkészcsapatok vezetői, kiscserkészek, valamint Erdélyi Péter beregszászi magyar konzul és Kristofori Olga, a Munkácsi Szent István Líceum igazgatója.

Popovics Pál tudósítónknak a Magyar Cserkészszövetségek Fórumával kapcsolatban elmondta: „Ugyancsak 25 évvel ezelőtt hozták létre, mint a KáMCSSZ-t, amely a világban működő magyar cserkészszövetségeket fogja össze. Minden évben kétszer, mindig más országban vannak üléseink. Ez egy érdemi, összmagyar cserkészmunka, mert rengeteg közös projektünk van. A fórum elnöke a New Yorkban élő Lendvai-Lintner Imre, aki egyben a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek is az elnöke, mely jelenleg a világ 4 földrészének 11 országában, 5 cserkészkerületben 70 cserkészcsapattal és 4500 taggal működik. Vele együtt itt vannak a cserkésztestvéreink a világ és a Kárpát-medence minden részéből. Itt vannak a Romániai Magyar Cserkészszövetségnek, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségnek, a Magyar Cserkészszövetségnek, a Vajdasági Magyar Cserkészszövetségnek a vezetői, valamint Horvátországból is itt van egy magyar cserkészvezető, illetve mi, a kárpátaljai magyar cserkészek. A Magyar Cserkészszövetségek Fórumának történetében harmadik alkalommal tartjuk találkozónkat Kárpátalján, amely idén szerencsésen egybeesik a jubileumi évünkkel is.”

Forrás: karpataljalap.net

Badó Zsolt

 

A rendezvényen készült fotók a galériában

illetve a Szövetség Facebook oldalán tekinthetők meg.