Jelenlegi hely

Most tudsz. Segíts! Együtt Kárpátaljáért!

A Magyar Cserkészszövetség a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetséggel és a Magyar Cserkészszövetségek Fórumával több hónapos akciót indított 2015 áprilisában a nehéz helyzetbe került kárpátaljai ifjúság kisközösségeinek a megsegítésére.
 

A program első szakasza októberben eredményesen lezárult: egyebek között elindult a csapatalapítási folyamat Beregrákoson, és több településen megmozdult a közösségi élet. Folytatás tavasszal.

Az ukrajnai válság okozta gazdasági helyzet és a sorozások elől való menekülés miatt sok kárpátaljai magyar kénytelen elhagyni hazáját, olyan emberek, akiknek a hiánya pótolhatatlan. Azt az űrt kell megpróbálni betölteni, amit az innen elvándorolt közösségvezetők hagytak maguk után: tanárok, cserkész vezetők és olyan személyek, akik egy adott közösségben korábban fontos munkát végeztek – fogalmazott Popovics Pál, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke.

Erre a helyzetre adott választ és dolgozott ki cselekvési tervet a cserkészek kezdeményezése. A Most tudsz. Segíts! – Együtt Kárpátaljáért! program résztvevői személyes jelenléttel és a közösségi élet támogatásával tartotta a lelket az emberekben, segítve az otthon maradottakat a jövőkép kialakításában. Célul tűzték ki a helyi kisközösségi élet megerősítését, fenntartását, a közösségek, cserkészcsapatok programjainak és működésének támogatását, valamint a szórványban élő gyerekek közösségekhez való csatlakozásának a segítését.

A program finanszírozására a szövetségek adománygyűjtő akciót hirdettek, aminek keretében Magyarország, és Ausztráliától Amerikáig több kontinens magyarjai fogtak össze. Szórád Gábor, az Összmagyar Cserkésziroda igazgatója elmondta: több mint 6 millió forintnak megfelelő összeg gyűlt össze, illetve könyvadományokat is eljuttatnak a munkácsi cserkészház részére.

- Öt hónap alatt öt ösztöndíjas vállalt aktív szerepet tartós jelenlétével és sokrétű tevékenységével a helyi közösségi életben és a cserkészmunkában – tudtuk meg Endrődi Judittól, a projekt egyik koordinátorától. – Nem kis eredmény, hogy sikerült a gyerekek mellett a kamasz fiatalokat is megszólítani és bevonni, legyen szó közösségi programról, vagy épp kalákamunkában nyújtott segítségről. Utóbbira példa a beregszentmiklósi várkastélyban az egyik ösztöndíjas által szervezett kertrendezés, kőhordás és takarítás, amivel a fiatalok támogatták műemlék hosszú ideje, önerőből és önkéntes segítők által történő felújításának előrehaladását.

Az önkéntesek - Balázs Bulcsú, Balázs Boldizsár, Bíró Gergő, György Márton, Petró Annamária  a helyi vezetőjük, Holub Teodor koordinálásával elsősorban Beregszászon, Munkácson, Ungváron, Beregrákoson, Koncházán, Sislócon, Perecsinyben és Karácsfalván szerveztek gyerekprogramokat, minta-őrsgyűléseket, kézműves és szabadidős foglalkozásokat, bábszínházat, szeptembertől iskolai korrepetálást is. Részt vettek hittantáborokban, családi napokon és segítettek az érkező segélyszállítmányok kiosztásában is.

Az ösztöndíjasok elhivatott munkája nyomán a közösségi élet csírái jelentek meg ott, ahol addig nem, és élményt, vidámságot csempésztek oda, ahol erre a legnagyobb szükség volt – mesélte Holub Teodor. - Koncházán a programok összehozták a szétszóródott gyerekeket, Beregrákoson pedig egy cserkészcsapat megszületésének lehetünk szemtanúi, amiben döntő szerepet vállalt egy budapesti cserkészcsapat őrse is, akik júniusban egyhetes cserkésztábort szerveztek a falubeli gyerekeknek.

Olyan gyerekek ők – idézve Balázs Bulcsút, az egyik ösztöndíjast –, „akik tömegével ugranak az ember nyakába, mikor megérkezik valahova, akik nevetéssel köszönik meg a játékot, és akik sírva fakadnak, ha vége a foglalkozásnak, és azt szeretnék, ha odaköltöznénk hozzájuk, hogy örökre ezeket a játékokat játsszuk.” Balázs Boldizsár pedig így fogalmazta meg élményeit: „Ha van hely a világon, ahol mindenki hős, akkor Kárpátalja az.”

- Ez a program nemcsak a kárpátaljai magyaroknak adott, hanem mindannyiunknak, akik részesei voltunk az élményeknek éppúgy, mint a feladatoknak, amelyek által egymást segítve haladhatunk előre közös céljaink felé - mondta Endrődi Judit. - Az ösztöndíjasok amennyire lehet, továbbra is kapcsolatban állnak a kárpátaljai közösségekkel, többen terveznek visszatérni egy-egy eseményre segíteni, az említett őrs pedig már a karácsonyi betlehemezést tervezi Beregrákoson.

A program koordinátorai azt vallják: az első öt hónap sikere nem a nagy dolgokban, nem az elért tömegekben mutatkozik meg, hanem az egyének és a kisközösségek szintjén elért változásokban. A gyerekek fiatal példaképeket láthattak maguk előtt, és törődést, figyelmet kaptak, illetve a szülők számára is üzenetértéke van annak, hogy anyaországi fiatalok látogattak a térségbe.

„Pislákoló lángot gyújtott ez a program a kárpátaljai közösségeknek ezekben a nehéz időkben, és ezt a lángot visszük és adjuk tovább a jövőben is”, összegeztek a koordinátorok, Endrődi Judit, Szórád Gábor és Popovics Pál.

Az Együtt Kárpátaljáért! program a tervek szerint 2016 első felében folytatja munkáját, és igyekszik minden segítséget megadni a helyi magyarságot megtartó kisközösségeknek és a cserkésztestvéreiknek.

Forrás: http://www.evangelikus.hu/cserkesz-karpatalja-segitseg